پاکشو

 

گروه صنعتی پاکشو در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود و تحقق ارتباط بین صنعت و دانشگاه، با قراردادن داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز، تکمیل پرسشنامه، اعتبارسنجی نتایج و… به حمایت از پروژه‌های دانشجویی معتبر می‌پردازد که طی سال جاری دو عنوان مقاله با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر به رشته تحریر درآمده است.

مقاله نخست با عنوان بررسی تاثیر تحریم بر شاخص های اقتصادی برندهای داخلی صنعت بهداشتی و آرایشی (مطالعه موردی: شرکت پاکشو از گروه صنعتی گلرنگ) در فصلنامه مدیریت کسب و کار پذیرفته شده است.

مقاله دوم نیز با عنوان «تاثیرات نوع تیپ شخصیتی مصرف کنندگان دهک های پایین درآمدی با توجه به شرایط تورمی جامعه، بر میزان قدرت خرید آن‌ها در صنعت لوازم بهداشتی و آرایشی (مطالعه موردی: شرکت پاکشو از گروه صنعتی گلرنگ ) با کوشش شیوا اسلامی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر در دست چاپ است.

نظر بدهید