پاکشو

مهندس عالمی روز شنبه ۱۴ تیر ماه ۹۹ در دومین بازدید دوره‌ای خود با همکاران واحد منابع مالی دیدار کرد و با آن‌ها به گفت و گوی صمیمانه نشست.
دکتر مهری عبدالوند در آغاز این دیدار با تاکید بر اهمیت این گونه نشست‌ها و گفت‌وگوهای جمعی به ارزش‌های اخلاقی سازمانی شرکت پاکشو اشاره کرد.
مدیرعامل گروه صنعتی پاکشو نیز در ادامه پس از شنیدن نظرات همکاران، با تاکید بر اهمیت کارکرد هر واحد در سازمان‌ها، موفقیت هر سازمان را منوط به رشد مستمر آن دانست و بیان کرد این امر جز با پذیرفتن و شناخت نقش هر واحد، توسط سرمایه‌های انسانی آن محقق نمی‌شود.
مهندس عالمی همچنین دقت و صراحت را از مهم‌ترین ویژگی‌های واحد مالی در هر سازمانی دانست.
در پایان معاونت منابع انسانی پاکشو نیز به اهمیت بیان نقد به شیوه صحیح اشاره کرد و در ادامه از ارتقای شایستگی‌های اخلاقی و شخصیتی در کنار ارتقای دانش و تخصص، صداقت رفتاری، اهمیت ارزش نهادن به تجربه همکاران و… به‌عنوان مهم‌ترین ارزش‌های خانواده گروه صنعتی پاکشو یاد کرد.

نظر بدهید