ورود اعضــاء
1392/12/29
عرضه سهام گروه صنعتي پاكشو، در مورخ 28/12/92 در بورس صورت پذيرفت.
1392/12/17
برند گلرنگ به عنوان يكي از بزرگترين و قديمي ترين برندهاي ايران، اسپانسر برنامه ورزش از نگاه دو با حضور لوتار ماتيوس را بر عهده داشت.

نوروزي توام با صفا و صحت در پرتوي عنايات و بركات الهي براي شما عزيزان آرزومنديم. نوروز 93 مبارك
گروه صنعتي پاكشو

bubble
bubble
bubble
bubble
bubble
bubble
bubble