ورود اعضــاء
1393/09/01
جشنواره ''برند محبوب من'' براي دومين سال متوالي در حال برگزاري است.
1393/06/31
اعضاي خانواده ملي پوشان واليبال کشورمان 6 مهر ماه در اينچئون کنار تيم ملي خواهند بود.
گروه صنعتي پاکشو (سهامي عام) در سال 1351 با سرمايه فکري، مادي و معنوي آقاي حاج محمدکريم فضلي و به مدد تلاش و کوشش هاي شبانه روزي وي و جمعي از مهندسين و متخصصين ايراني وعده اي از همراهانش بنيان گذاشته شد.
  
دريافت تنديس زرين برند محبوب در گروه مواد شوينده و پاك كننده فردي توسط برند اوهدريافت تنديس سيمين برند محبوب در گروه مواد شوينده و پاك كننده خانگي توسط برند سافتلنپاكشو برگزيده بين المللي تضمين كيفيت و سلامت محصول از اجلاس اكوايت آبان92انتخاب پاكشو براي دومين سال پياپي به عنوان واحد صنعتي نمونه استان قزوين مهر92دريافت تنديس برگزيده اجلاس آيتك (برگزيده دريافت نشان برند محبوب مشتريان PCB) تير92

دريافت تنديس زرين برند محبوب در گروه مواد شوينده و پاك كننده فردي توسط برند اوه

دريافت تنديس سيمين برند محبوب در گروه مواد شوينده و پاك كننده خانگي توسط برند سافتلن

پاكشو برگزيده بين المللي تضمين كيفيت و سلامت محصول از اجلاس اكوايت آبان92

انتخاب پاكشو براي دومين سال پياپي به عنوان واحد صنعتي نمونه استان قزوين مهر92

دريافت تنديس برگزيده اجلاس آيتك (برگزيده دريافت نشان برند محبوب مشتريان PCB) تير92
bubble
bubble
bubble
bubble
bubble
bubble
bubble