واحد مالی

واحد مالی گروه صنعتی پاکشو

ماموریت تعریف شده واحد مالی

حرکت همسو با هدف‌های مجموعه، ارائه خدمات در زمینه امور مالی در راستای هم‌افزایی جهت ارزش‌آفرینی برای سازمان، شناسایی منابع مالی داخلی و خارجی، تجزیه و تحلیل منابع، کنترل هزینه‌ها، اطلاع‌رسانی شفاف، پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌ها در چارچوب سیاست‌های کلان شرکت و ارزیابی پروژه‌های سرمایه گذاری.

بخش‌های زیرمجموعه واحد مالی

 • حسابداری مدیریت و بودجه
 • حسابداری مالی
 • حسابداری کارخانجات
 • امور سهام و مجامع

ماموریت بخش حسابداری مدیریت و بودجه

 • محاسبه بهای تمام شده محصولات، کنترل ورودی‌ها و خروجی‌های انبارها و تولید و ریالی نمودن
 • خریدهای داخلی و وارداتی مواد و موجودی انبارها و محاسبات مالی واحدهای کارمزدی.
 • تهیه بودجه عملیاتی و تحلیل انحرافات، تهیه گزارشات هیات مدیره، تهیه گزارشات برون سازمانی و تجزیه و تحلیل صورت های مالی.

ماموریت بخش حسابداری مالی

 • کنترل دریافت و پرداخت نقدینگی شرکت و گزارش آن‌ها به مدیریت تامین مالی و خزانه‌داری جهت رفع مغایرت‌ها، خریدهای داخلی و وارداتی مواد و موجودی انبارها و محاسبات مالی واحدهای کارمزدی.
 • دریافت تمام اسناد و مدارک ریالی شرکت اعم از داخلی و سفارشات خارجی جهت صدور چک، ثبت اسناد، ارائه گزارشات مالی و ارائه صورت‌های مالی سازمان.

ماموریت بخش حسابداری کارخانجات

 • دریافت اسناد و مدارک مربوط به حساب‌های کارخانجات و ثبت آن‌ها در سیستم‌های مربوطه.
 • کنترل و گزارش اسناد و مستندات مربوط به هزینه‌های حمل و نقل و بارنامه ای و …

ماموریت بخش امور سهام و مجامع

 • پاسخگویی به سهامداران در مورد امور مرتبط با سهامداران، بورس و همچنین برگزاری مجامع شرکت از وظایف این واحد می باشد.

تلفن مستقیم جهت تماس با واحد امور سهام:  02189316391

تلفن مستقیم جهت تماس با واحد مالی:  02189316395