خانه   مدیریت کیفیت

گروه صنعتی پاکشو، کیفیت را معادل رضایتمندی مصرف کننده تعریف می کند و آن را کلید موفقیت خود می داند. برای دستیابی به رضایت مصرف کننده از دو ابزار مهم بهره برده و این دو را نقطه قوت و اتکاء خود می داند: 1) مدیریت کیفیت 2) مدیریت زنجیره ارزش

مدیریت کیفیت

شرکت دائماً همکاران خود را مورد آموزش قرار می دهد و در صورت نیاز برای افراد مرتبط با کارایی و عملکرد این مجموعه که در خارج از شرکت فعالیت می نمایند نیز آموزش های لازم را برقرار می سازد. این مجموعه روش های خود را به طور دائم بازبینی و اصلاح می نماید تا سطح دستیابی به رضایت مصرف کنندگان ارتقا یابد. در این راستا اخذ گواهینامه و موافقت نامه های مختلف نظیر ISO و EFQM نمونه هایی از برقرار شدن ساختارها و اصول بنیادین مدیریت کیفیت است.

مدیریت زنجیره ارزش

گروه صنعتی پاکشو تلاش می نماید تا فرایند شراکت PARTNERING PROCESS را مابین خود و عرضه کنندگان مواد اولیه و فروشندگان کالای نهایی برقرار سازد و از طریق این فرایند، ارتباط اجزاء زنجیره تامین، تولید و عرضه را به صورت ارتباط یک تیم کاری درآورده تا به تامین رضایت مصرف کننده و جامعه به عنوان هدف مشترک این سیستم منجر گردد. اثر بخشی دو ابزار فوق در شنیدن صدای مصرف کنندگان و به کار بستن نظرات آنها از طریق افراد متخصص و مجرب خدمات پس از فروش قابل ردیابی، ارتقا و توسعه است.