خانه   صادرات

مأموریت تعریف شده واحد صادرات

– بررسی امکانات و توان نماینده یا متقاضی نمایندگی، بررسی و ارزیابی بازار، بررسی روش های تبلیغاتی
– کسب حداکثر سهم بازار و نهایتاً رهبری بازارهای محصولات شوینده ایرانی در کشورهای حوزه فعالیت با ارائه محصولات و خدمات با کیفیت به مشتریان و حفظ برتری رقابتی در بازارهای هدف

بخش های زیرمجموعه واحد صادرات

– صادرات منطقه
– دفاتر فروش و بازاریابی در کشورهای هدف

-فروش مواد اولیه

– بازاریابی بین المللی
– ارتباط و پشتیبانی واحدهای تولیدی خارج از ایران (افغانستان- ازبکستان و ترکیه)

مأموریت بخش صادرات منطقه

– شناخت کامل نقاط قوت و ضعف نمایندگان و خریداران محصولات صادراتی پاکشو، نحوه حضور در بازارها و چگونگی بهره گیری از توان بالقوه آن ها جهت توسعه بازارهای هدف صادراتی
– رصد نمودن شرایط سیاسی- اقتصادی و حقوقی کشورهای مختلف از جهت کسب شرایط اقتصادی مناسب برای حضور در بازار
– حضور در نمایشگاه های خارجی به منظور معرفی توانمندی های صادراتی شرکت و کسب بازارهای جدید و بررسی روش های تبلیغاتی مناسب
– تعامل مستمر با انجمن های صادر کننده
– پاسخگوئی کامل به نیازهای مشتریان و ارائه آخرین اطلاعات مورد نیاز

مأموریت بخش اجرایی صادرات

– برنامه ریزی تولید محصولات صادراتی
– بررسی و امکان سنجی تولید محصولات جدید صادراتی
– بازدید دوره ای از کارخانجات و انبارها و بررسی نحوه تولید و بارگیری محصولات صادراتی
– بررسی وضعیت انبارها و میزان فروش محصولات صادراتی و ارائه گزارشات مربوطه

مأموریت بخش بازاریابی بین المللی

– گسترش و توسعه برندها در بازارهای هدف در مناطق مختلف
– گسترش و توسعه جغرافیایی بازارهای هدف در مناطق مختلف
– گسترش و توسعه محصولات صادراتی غیرشوینده

مأموریت بخش ارتباط و پشتیبانی شرکت های تولیدی خارج از ایران

– پشتیبانی و تامین مواد و ملزومات مورد نیاز شرکت ها
– پشتیبانی و تامین نقدینگی مورد نیاز شرکت ها
– پشتیبانی و تهیه مدارک محموله های ارسالی و مدارک مربوط به قوانین و مقررات کشورهای مقصد