ثبت شکایات، پیشنهادات و انتقادات

ثبت درخواست

نشانی دفتر مرکزی

آدرس دفتر مرکزی:
خیابان عباس آباد – خیابان پاکستان – کوچه دوم – پلاک 29

صندوق پستی:
تهران 713-15745

تلفن:
02187193 – 02189316000 – 02188844444

ایمیل:
info@pakshoo.com

فرآیند رسیدگی به شکایات مشتریان در پاکشو

برای بزرگنمایی تصویر، روی آن کلیک کنید