خانه   گواهینامه ها
گواهینامه ها
عضویت و دریافت گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت از IQNET؛ 1397
دریافت گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 2015 از DQS آلمان 1397
دریافت گواهینامه برند برتر و برگزیده نخستین جشنواره نام و نشان ملی وزارت صنعت و معدن و تجارت 1395
دریافت گواهینامه نشان زرین استقامت ملی 1394
دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان در سال 1391
دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان در سال 1390
دریافت گواهینامه همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در سال 1389
دریافت گواهینامه همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در سال 1388
دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان در سال 1386
به عنوان برگزیده ویژه تحقیق و توسعه ایران در سال 1383
دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان در سال 1383
دریافت گواهی DQS تعالی در کسب و کار درسال 1383- 1382 از آلمان
گواهی اهتمام به سرآمدی از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (جایزه ملی کیفیت ایران) در سال 1382
دریافت گواهی ISO9001:2000 از شرکتDNV نروژ 1382
گواهینامه عضویت در انجمن مدیریت کیفیت ایران سال 1381
دریافت گواهی برتری کیفیت شامپو گلرنگ از طرف دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی
دریافت گواهی R&Dنمونه از وزارت صنایع و معادن در سال 1381
گواهی نامه عضویت در انجمن مدیریت کیفیت ایران1381
دریافت گواهی تحقیق و توسعه نمونه از وزارت صنایع و معادن در سال های 1379-1380- 1381
دریافت گواهی 1994 ISO 9002: از شرکتDNV نروژ 1379
گواهینامه جهت نرم کننده حوله و لباس از CHEMISCHES UNTERSUNGL ABORATORIUM