واحد بازرگانی گروه صنعتی پاکشو

ماموریت تعریف شده واحد بازرگانی

– تهیه و تامین مواد اولیه و ملزومات تولید و بسته بندی مورد نیاز کارخانجات و همچنین ملزومات مورد نیاز دفتر مرکزی از بازار های داخلی و ارائه مواد اولیه تولید شده به سایر شرکتها و صنایع مرتبط – تهیه و تأمین به موقع مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات با کیفیت مناسب و با حداقل قیمت از بازارهای خارج از کشور.

بخش های زیرمجموعه واحد بازرگانی

الف: بخش چاپ
ب: بخش مواد اولیه
ج: کارپردازی
د: خرید خارجی
و: امور بانکی وگمرکی

مأموریت بخش چاپ

تعیین منابع جدید داخلی و خارجی و خرید ملزومات چاپ و بسته بندی مطابق با پارامترها و استانداردهای لازمه با هدف حفظ و ارتقای کیفیت ملزومات چاپ و بسته بندی شرکت پاکشو.

مأموریت بخش مواد اولیه

تهیه وتامین مواد اولیه مورد نیاز شرکت از بازارهای داخلی.

ماموریت بخش کارپردازی

تهیه کلیه ملزومات شرکت اعم از تجهیزات فنی، کامپیوتری و لوازم اداری (غیر از مواد اولیه تولیدات و ملزومات بسته بندی محصولات).

مأموریت بخش خرید خارجی

تهیه و تامین به موقع مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات با کیفیت مناسب و با حداقل قیمت از بازارهای خارج از کشور

مأموریت بخش امور بانکی و گمرکی

گشایش اعتبارات اسنادی، انجام اصلاحیه، اخذ اسناد و ترخیص کالاهای وارداتی و انجام امور بیمه و بازرسی

تلفن مستقیم جهت تماس با واحد بازرگانی: 02189316217