خانه   خط مشی

خط مشی تعالی

گروه صنعتی پاکشو به عنوان بخشی از زنجیره تأمین بهداشت و سلامت جهانی با هدف بهبود شرایط زندگی و خلق ارزش برای کلیه ذی‌نفعان، به پشتوانه دانش فنی و برندهای معتبر خود در صنعت شوینده فعالیت می‌نماید.

این شرکت حرکت در مسیر تعالی سازمانی به منظور دستیابی به رضایت متوازن تمامی ذی‌نفعان را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده و با استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد: 2015 ISO 9001 و تعالی بر اساس مدل EFQM : 2013  و INQA، خط مشی خود را بدین شرح اعلام می نماید:

  1. برآورده سازی انتظارات حال و آتی کیفی مشتریان از محصولات؛
  2. توسعه سرمایه‌های انسانی شرکت از طریق ارتقاء دانش، مهارت، توانمندی‌ها، ارتباطات و بسترهای مشارکت ایشان؛
  3. افزایش سودآوری با نگاه ویژه به مقوله صادرات؛
  4. ارتقاء رضایت ذی‌نفعان از طریق ایجاد حداکثر ارزش برای ایشان؛
  5. مدیریت موثر کیفیت با استفاده از توسعه، پیاده سازی و نگه­داشت یک سیستم مدیریت فرآیند محور در کلاس جهانی ؛
  6. ارتقا کیفیت محصولات با توسعه دانش، ایحاد مشارکت با برندهای خارجی و بهره گیری از فناوری روز دنیا
  7. تعهد به بهبود مستمر و ارتقا بهره وری ؛
  8. ارتقای اثرات مطلوب(فرصت ها) و پیشگیری یا کاهش از اثرات نامطلوب(ریسک ها) جهت تضمین نتایج مورد انتظار در سیستم مدیریت سازمان؛
  9. توسعه تعالی سازمانی با هدف نوآوری، پایداری