خانه   توسعه برند

واحد توسعه برند گروه صنعتی پاکشو

مسئوليت واحد توسعه برند این است که نیازها و چالش‌های مشتری هدف را بررسي و بینش به‌دست‌آمده را به ایده‌هایی برای سرمایه‌گذاری و توسعه‌ی محصول جدید یا بهبود محصول فعلی تبدیل کند.

فرایند تبديل ایده به محصول جدید، نظارت بر کیفیت تامین ملزومات و محصولات تولیدی، طول عمر محصول، نظارت بر عملکرد، توصیه‌ی تغییر قیمت، تبلیغات برای مقابله با واکنش رقبا و ارتباط با مشتری‌ها به منظور شناسایی پیشرفت‌های بالقوه، از جمله وظایف اين واحد است.

واحد توسعه برند ضمن مدیریت توقف تولید محصول قدیمی، جایگزینیِ محصولی جدید را نیز دنبال می‌کند. در زیر بصورت خلاصه به برخی وظایف واحد توسعه برند گروه صنعتی پاکشو اشاره می‌نماییم:

  • ایجاد و معرفی محصول جدید
  • تولید محصولات جدید در سطح بازار داخلی و همگام با بازار جهانی
  • بهبود و اصلاح محصولات جاری
  • تصمیم گیری‌های  صحیح بر اساس تجزیه و تحلیل رقبا و خروجی تحقیقات بازار
  • جایگاه سازی دوباره محصولات
  • کاهش هزینه های تولید