معرفی بخش توسعه بازار

 

معرفی واحد توسعه بازار

بخش توسعه بازار در خصوص شناسایی بازار و رقبا فعالیت می کند. ارائه کالا و خدمات جدیدی که مطابق با تقاضاهای به روز شده مشتریان باشد یکی از الزامات هر کسب و کاری است و همین نشان دهنده این مطلب است که دنیای تجارت و کسب و کار دائماً در حال تغییر است. بنابراین، متناسب با تغییرات جدیدی که رخ می دهد باید روابط و تعاملات تازه ای با شکل متفاوت تری نیز با مشتریان برقرار شود. در نتیجه واحد توسعه بازار می تواند مدیران شرکت ها را در این خصوص یاری کند. مدیرانی که در بخش بازاریابی فعالیت دارند، هدفشان رسیدگی کردن به ارتباطات و تعاملات میان فروشندگان، مشتریان و واحدهای توزیع است. تحقیقاتی که توسط این بخش انجام می شود مدیران شرکت ها را نسبت به نیازهای مشتریان حال حاضر و دائمی آگاه کرده و همچنین می تواند در شناساندن مخاطبانی که می توانند جزو مشتریان بالقوه محصولات شرکت ها باشند کمک نماید.