واحد صادرات

مأموریت تعریف شده واحد صادرات

- بررسی امکانات و توان نماینده یا متقاضی نمایندگی، بررسی و ارزیابی بازار، بررسی روش های تبلیغاتی
- کسب حداکثر سهم بازار و نهایتاً رهبری بازارهای محصولات شوینده ایرانی در کشورهای حوزه فعالیت با ارائه محصولات و خدمات با کیفیت به مشتریان و حفظ برتری رقابتی در بازارهای هدف

بخش های زیرمجموعه واحد صادرات

- صادرات منطقه
- اجرایی
- بازاریابی بین المللی
- ارتباط و پشتیبانی واحدهای تولیدی خارج از ایران (افغانستان- ازبکستان و ترکیه)

مأموریت بخش صادرات منطقه

- شناخت کامل نقاط قوت و ضعف نمایندگان و خریداران محصولات صادراتی پاکشو، نحوه حضور در بازارها و چگونگی بهره گیری از توان بالقوه آن ها جهت توسعه بازارهای هدف صادراتی
- رصد نمودن شرایط سیاسی- اقتصادی و حقوقی کشورهای مختلف از جهت کسب شرایط اقتصادی مناسب برای حضور در بازار
- حضور در نمایشگاه های خارجی به منظور معرفی توانمندی های صادراتی شرکت و کسب بازارهای جدید و بررسی روش های تبلیغاتی مناسب
- تعامل مستمر با انجمن های صادر کننده
- پاسخگوئی کامل به نیازهای مشتریان و ارائه آخرین اطلاعات مورد نیاز

مأموریت بخش اجرایی صادرات

- برنامه ریزی تولید محصولات صادراتی
- بررسی و امکان سنجی تولید محصولات جدید صادراتی
- بازدید دوره ای از کارخانجات و انبارها و بررسی نحوه تولید و بارگیری محصولات صادراتی
- بررسی وضعیت انبارها و میزان فروش محصولات صادراتی و ارائه گزارشات مربوطه

مأموریت بخش بازاریابی بین المللی

- گسترش و توسعه برندها در بازارهای هدف در مناطق مختلف
- گسترش و توسعه جغرافیایی بازارهای هدف در مناطق مختلف
- گسترش و توسعه محصولات صادراتی غیرشوینده

مأموریت بخش ارتباط و پشتیبانی شرکت های تولیدی خارج از ایران

- پشتیبانی و تامین مواد و ملزومات مورد نیاز شرکت ها
- پشتیبانی و تامین نقدینگی مورد نیاز شرکت ها
- پشتیبانی و تهیه مدارک محموله های ارسالی و مدارک مربوط به قوانین و مقررات کشورهای مقصد

تلفن مستقیم جهت تماس با واحد صادرات: 02188844444 و02189316000