مدیریت دانش (مفاهیم، اصول، اهداف و مدل ها)   1394/09/03

امروزه مدیریت دانش و فعالیت های دانش محور، همواره مورد تاکید تمامی سازمان ها وصاحب نظران عرصه های مختلف جامعه قرار دارد و این مقاله برآن است که زمینه آشنایی با مفاهیم مدیریت دانش، ابعاد، اهداف، فوائد، چالشها، مدلها و برنامه های آن را با هدف کاربرد و ارتقا, سازمان ها فراهم کند. 


نویسندگان: بهنازعرب ... با تشکر از نسيم يوسف زاده

آموزه های دکتر دمینگ (بخش اول) : دمینگ : انیشتین صنعت!   1394/01/08

چرا عنوان [انیشتین صنعت] را انتخاب کردیم؟ چون دمینگ همانند انیشتین بدیهیات زمان خودش را به چالش کشید! انیشتین در فیزیک و دمینگ در صنعت! جالب اینکه هر دو دانشمند در ابتدا جدی گرفته نمی شدند! کمیته جایزه نوبل همانند بسیاری دیگر از دانشمندان در مورد نظریه نسبیت انیشتین تردید داشت و ...


نویسندگان: احمد مصدر ... با تشكر از سميه عالي
  -- [آرشيو]