علم و ورزش

فوتبال   1394/01/08

قدمت فوتبال به چندین سده پیش از میلاد و به چین باز می گردد که به تدریج در یونان و روم نیز رواج یافت. فوتبال مدرن امروزی نیز در سال هزار و هشتصد و شصت و شش در مدارس انگلستان شکل گرفت و به تدریج گسترهٔ پراکندگی آن همه جهان را زیر پوشش خود قرارداد. با شکل گیری سازمان فیفا در سال هزار و نهصد و چهار و ایجاد رقابت جام جهانی فوتبال، این ورزش بسیار گسترده تر شد و امروزه یکی از پردرآمدترین ورزش های جهان است...


نویسندگان: احمد مصدر

شطرنج   1394/01/08

شطرنج یعنی مدیریت استراتژیک، برنامه ریزی، تحلیل ، پیش بینی ، تفکر، تمرکز و ...


نویسندگان: احمد مصدر
  -- [آرشيو]